Visi jaunumi

SIA “Latvijas Nacionālā sporta centra” jaunās sporta ēkas – Komandu sporta spēļu halles – spāru vainaga pasākums

14.06.2024

Dalīties

Šodien, 14.06.2024., notika  SIA “Latvijas Nacionālā sporta centra” (LNSC) jaunās sporta ēkas – Komandu sporta spēļu halles – spāru vainaga pasākums. Jaunā sporta ēka atrodas Kr. Barona ielā 99C, Rīgā. Komandu sporta spēļu halle nodrošinās kvalitatīvu infrastruktūru ar mūsdienīgiem tehniskiem un funkcionāliem risinājumiem – komandu sporta spēļu treniņiem un sacensībām nacionālā un starptautiskā mērogā. Līdz ar jauno sporta halli tiks attīstīta sporta vides pieejamība, piemērota arī  paraolimpiskā sporta vajadzībām. 

Spāru vainaga pasākuma viesus – kolēģus un partnerus, kas saistīti ar ēkas būvniecību, – uzrunāja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, Latvijas Republikas Labklājības ministrs Uldis Augulis, SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš, SIA “Arčers” valdes loceklis Juris Tarkšs, Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, Latvijas Ratiņbasketbola federācijas prezidents Aigars Miklāvs un Latvijas Futbola federācijas biroja vadītājs Askolds Uldriķis. 

 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša: “Kvalitatīva, mūsdienīga infrastruktūra nav tikai ārējais veidols, tā veido arī mūs pašus – ilgi gaidītā Komandu sporta spēļu halle būs tam piemērs. Tās uzdevums – būt par platformu komandu sporta attīstībai, nodrošinot gan mūsdienu apstākļiem atbilstošu treniņu procesu, gan augstāka līmeņa sacensību norisi, kā arī – sniegt būtisku ieguldījumu skatītāju ērtībās. Ieguvēji no šī procesa būs visa sabiedrība. Esmu gandarīta, ka iesaistītās puses motivēti strādā uz rezultātu un jau šogad ēka tiks pabeigta!”

“Gandarījums un patiess prieks redzēt kā šajā jaunajā sporta infrastruktūras objektā – Komandu sporta spēļu hallē – tiek respektēti un ieviesti vides pieejamības risinājumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – gan sportistiem, gan apmeklētājiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem. Nodrošinot vienlīdzīgas iespējas gan sportot, gan baudīt sportu kā skatītājam arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – tas ir vides pieejamības priekšnoteikums, bez kura vairs nav iedomājama neviena mūsdienīga publiska celtne atvērtā un iekļaujošā sabiedrībā,” uzsvēra Labklājības ministrs Uldis Augulis. 
 
Komandu sporta spēļu halle tiek būvēta, ievērojot Latvijas un starptautisko profesionālā sporta organizāciju projektēšanas vadlīnijas, kas nodrošinās iespēju jaunajā Komandu sporta spēļu hallē organizēt augsta līmeņa sacensības. Būvniecībā tiek ievēroti vides pieejamības standarti, plānošanā iesaistot arī attiecīgo sporta veidu pārstāvjus, lai pēc iespējas racionāli pielāgotu telpas un funkcijas dažādu sporta viedu, tai skaitā paraolimpiskā sporta vajadzībām.

Komandu sporta spēļu halle būs 6 stāvu ēka. Ēkas pirmajā stāvā paredzēta sporta zāle ar iespēju nodrošināt līdz pat trīs Starptautiskās Komandu spēļu sporta federācijas prasībām atbilstošiem – basketbola, volejbola, handbola, florbola, futzāla – laukumiem. Sporta hallē būs trenažieru zāle, ģērbtuves sportistiem, treneriem un tiesnešiem, organizatoru telpas un sporta inventāra uzglabāšanas telpas, kā arī administratīvās telpas un kafejnīca.  
 

Projekta ietvaros tiek paredzētas stacionārās tribīnes, kā arī skatītāju ērtībai tiks nodrošināta iespēja uzstādīt transformējamas tribīnes, kuru izvietojumu būs iespējams mainīt atkarībā no pasākuma veida ar kopumā vairāk nekā 2900 skatītāju vietām un vairāk nekā 2400 sēdvietu pieejamību, tai skaitā arī sēdvietas cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem un VIP zona.  

Savukārt ēkas augšējos stāvos – 4. un 5. stāvā – paredzēta dienesta viesnīca aptuveni 50 viesu uzņemšanai.  
 
SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš: “Paldies būvniekiem, paldies komandai – visiem šajā projektā iesaistītiem – par kvalitatīvu darbu un mērķtiecīgu sadarbību! Būvniecības process un labiekārtošanas darbi ilgs vēl vairākus mēnešus, tomēr jau šodien, ēkai pakāpeniski iegūstot modernai sporta hallei noteiktās aprises, pozitīvi raugāmies uz pirmajiem sportistu apmeklējumiem un treniņiem jau šī gada nogalē.”  

“Jaunā daudzfunkcionālā halle primāri būs sporta vieta tieši komandu sporta spēļu nodrošināšanai –nacionālām un starptautiskām komandu sporta spēļu sacensībām un treniņiem. Kā svarīgs un nepieciešams sporta infrastruktūras objekts tā būs mūsdienīga, videi draudzīga un pieejama ikvienam sporta entuziastam, amatierim un profesionālajam sportistam, neatkarīgi no profesionalitātes un vecuma, ierobežotām pārvietošanās iespējām vai īpašām vajadzībām,” uzsvēra Daniēls Nātriņš. “Ēkā būs arī dienesta viesnīca. Tā ir nozīmīga papildu vērtība šādas sporta bāzes darbībai, nodrošinot vēl vairāk priekšrocību sacensību un treniņprocesu organizēšanā,” papildināja Daniēls Nātriņš. 
 
“Spāru vainaga uzkāršana ēkas augstākajā punktā ir gadiem sena tradīcija, kas vēsta, ka būvnieki ir gatavi atskaitīties par līdz šim paveikto. Spāru vainags simbolizē un apliecina, ka apjomīgākie izbūves darbi ir paveikti un būvniecība pāriet nākamajā fāzē,” sacīja SIA “Arčers” valdes loceklis Juris Tarkšs. “Esmu gandarīts, ka šajā objektā darbi veiksmīgi turpinās un mēs straujiem soļiem tuvojamies mērķim. Šī objekta izbūve ir ļoti nozīmīga, jo jaunā daudzfunkcionālā Komandu sporta spēļu halle ir sen lolots un valstiski svarīgs infrastruktūras objekts, kas sekmēs jaunatnes komandu sportu attīstību nākotnē.” “Vēlējos pateikt paldies visām iesaistītajām pusēm! Paldies pasūtītājam, komandai, celtniekiem, pateicoties kuru darbam, varam noslēgt šo nozīmīgo būvniecības posmu. Lai mums visiem veiksmīga sadarbība arī turpmākajā objekta realizācijas procesā!” papildināja Juris Tarkšs.  
 
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss: “Paldies visiem, kuri pielikuši roku modernas sporta spēļu halles tapšanai, un šodien īpašs paldies celtniekiem, kuri kopš pamatakmens ielikšanas strādājuši sportiskā tempā. Jūsu darbs iziet finiša taisnē, mūsu – tagad pa īstam sāksies, jo sporta organizāciju atbildība būs piepildīt šo ēku ar modernu saturu. Latvijas Basketbola savienība jau īsteno uz jauno basketbolistu mērķtiecīgu attīstību vērstu pilotprojektu Ekselences programmai. Ar pilnu jaudu tā varēs darboties jaunajā komandu sporta spēļu hallē, kur vienuviet būs viss nepieciešamais treniņiem un spēku atjaunošanai.” 
 
“Esam pateicīgi un gandarīti, ka top īpaši pārdomāta sporta ēka – paldies visiem, kas ir iesaistīti šajā projektā! Pateicoties jums – idejas attīstītājiem, degsmei, finanšu atbalstītajiem, praktiskiem darītājiem – šodien, klātesot jau esošā ēkā, ar cerību raugāmies uz treniņiem un sacensībām jaunajā sporta hallē,” sacīja Ratiņbasketbola federācijas prezidents Aigars Miklāvs. “Šāda sporta infrastruktūra noteikti veicinās ratiņbasketbola atpazīstamību – iespēju pilnvērtīgi sportot arī cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem. Un tas ir ļoti svarīgi.”  


 
Foto ieskats svētku pasākumā:  
https://failiem.lv/u/5pdfpb3yp9  

Kontaktinformācija:  

·Anda Podziņa, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas nodaļas vecākā konsultante (sporta komunikācija), 27545441, [email protected]  

·Baiba Muceniece, SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” pārdošanas un mārketinga vadītāja, 29211085, [email protected] 
  
Par Komandu sporta spēļu halli: https://www.lnsc.lv/projekti/komandu-sporta-spelu-halle/  
Par SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” (LNSC): www.lnsc.lv, https://www.facebook.com/lnsclv/ , https://www.instagram.com/lnsclv/ , https://twitter.com/lnsclv , https://www.linkedin.com/company/lnsc  

LNSC 100% kapitāldaļu turētājs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. LNSC nodrošina mūsdienīgu, kvalitatīvu un daudzfunkcionālu sporta infrastruktūru, nacionālo sporta centru – bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda”, tenisa centra “Lielupe”, sporta centra “Mežaparks” kultūras un sporta centra “Daugavas stadions” – Daugavas ledus halles, Daugavas stadiona, Daugavas vieglatlētikas manēžas – pārvaldību un attīstību. LNSC īsteno šobrīd būvdarbu procesā esošos objektus: Komandas sporta spēļu halli, Daugavas stadiona centrālā laukuma rekonstrukciju, Vieglatlētikas un futbola treniņu laukuma būvniecību.  

LNSC rada apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskajās sporta sacensībās, piedāvājot arī iespēju ikvienam un visām profesionalitātes un sabiedrības interešu un vecuma grupām iesaistīties sporta aktivitātēs, veicinot veselīgu un aktīvu dzīves veidu. LNSC nodrošina apstākļus nacionāla un starptautiska līmeņa sporta notikumu sacensību un kultūras pasākumu norisei.