Visi jaunumi

LBS biedru sapulce un prezidenta vēlēšanas notiks 25. novembrī

18.09.2023

Dalīties

Biedrības „Latvijas Basketbola Savienība” (LBS) valde 2023.gada 14.septembrī nolēma 2023.gada 25.novembrī organizēt kārtējo LBS Biedru sapulci.

Sakarā ar LBS prezidenta pilnvaru termiņa beigšanos 2024.gada 20.janvārī, LBS Biedru sapulces laikā notiks LBS prezidenta vēlēšanas.

Saskaņā ar LBS Statūtiem katrs LBS biedrs var izvirzīt LBS prezidenta amata kandidātu ne vēlāk kā kalendāro mēnesi pirms biedru sapulces – līdz 2023. gada 24. oktobrim plkst.16, iesniedzot ģenerālsekretāram rakstveida iesniegumu un pievienojot izvirzītā kandidāta rakstveida piekrišanu ieņemt prezidenta amatu, kandidāta autobiogrāfiju, kandidāta rakstiski sagatavotu Latvijas basketbola attīstības programmu un prioritātes četru gadu posmam.

LBS valdes 2023. gada 14. septembra sēdē apstiprināts LBS Prezidenta vēlēšanu nolikums